Kampioenschapsclubmatch 2019

De Clubmatch wordt gehouden op 2 juni in Dogcenter Zaltbommel te Kerkwijk.
Jan Stuversdreef 4, Kerkwijk.

Het wordt een buitenshow, mits het weer het toelaat maar in het gebouw is een grote ruimte waar we naar kunnen uitwijken mocht de regen spelbreker zijn.

Keurmeester is de heer Kevin Anderson, hij heeft ruim 50 jaar ervaring als keurmeester en  exposant. Daarnaast heeft hij, samen met zijn vrouw Wendy, veel succesvolle Ieren gefokt onder de kennelnaam Kerrykeel.

Voor deelname kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier hieronder.
Gebruik de stamboom van uw hond bij het invullen van de gegevens.
Als u uw Ier hebt ingeschreven, ontvangt u ongeveer een week van tevoren een bevestiging.
Kunt u uw Ier niet inschrijven via het formulier op de website?
Stuur even een bericht naar secr@irishterriers.nl met vermelding van uw volledige adres. U krijgt dan per post een formulier toegestuurd.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per hond, niet leden € 35,00.
€ 20,00 per hond voor tweede en meerdere honden van dezelfde eigenaar.
Puppy en jongste puppy’s € 15,00.
Koppel en fokkerijklas gratis.

Inschrijven is niet mogelijk voor reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

Het INSCHRIJFGELD tegelijkertijd overmaken naar:
rekeningnummer NL61INGB0000500024,
Ten name van Penningmeester NITC onder vermelding KCM 2019 en de naam van uw hond.

* Puppy's worden gekeurd en geplaatst maar doen niet mee bij de verkiezing voor beste van de clubmatch.
** Bewijs van titel opsturen naar clubmatch@irishterriers.nl!

VERKLARING EN ONDERTEKENING

Ondergetekende verklaart door het insturen van dit formulier dat, voor zover hem/haar bekend, de ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet in de omstandigheden heeft verkeerd, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of een andere ziekte van besmettelijke aard, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij zal de hond niet inzenden, als de aangegeven omstandigheden zich voor de clubmatch mochten voordoen.

Hij/zij onderwerpt zich aan de bepalingen van de statuten en het reglement van de Raad van Beheer en van de clubmatch. Verder verklaart hij/zij dat zijn/haar hond(en) voldoende zijn gevaccineerd tegen hondenziekte(s) (distemper, ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabiës).