formulier lidmaatschap

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP NITC

U kunt lid worden door het onderstaande formulier in te vullen.
Na aanmelding ontvangt u een brief waarop het voor u verschuldigde bedrag is vermeld.
De entreekosten zijn € 5,00. De contributie is € 22,50 per jaar. Een huisgenootlid betaalt € 7,50 en een donateur € 5,00.
Bij aanmelding na 1 november bent u vrijgesteld van contributie voor het lopende jaar.