formulier lidmaatschap

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP NITC

U kunt lid worden door het onderstaande formulier in te vullen.
Na aanmelding ontvangt u een brief waarop het voor u verschuldigde bedrag is vermeld.
De entreekosten zijn € 5,00. De contributie is € 22,50 per jaar. Een huisgenootlid betaalt € 7,50 en een donateur € 5,00.
Bij aanmelding na 1 november bent u vrijgesteld van contributie voor het lopende jaar.
De contributie voor leden in het buitenland is €27,50 per jaar.
Giro 500024 t.n.v. Penningmeester NITC te St.Michielsgestel
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL61INGB0000500024
De NITC (Nederlandse Ierse Terriër  Club) handelt geheel volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor verdere informatie verwijzen we U naar de AVG verklaring Nederlandse Ierse Terriër Club.